Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Vizualizace

Co znamená vizualizace?

Pro zobrazení aktuální hodnoty měřené veličiny slouží zobrazovací členy. Převádí vstupní definovaný signál na číslicovou hodnotu, kterou zobrazí, případně jsou doplněny o mezní relé, spínající při dosažení určité úrovně měřicí veličinou. Doplňkem bývá i pomocný zdroj pro napájení proudové smyčky připojeného převodníku. Lze je montovat na stěnu nebo do panelu rozváděče.

SenzoDIP W

SenzoDIP W

zobrazovací jednotka na stěnu

  • vstup 4 až 20mA, 0 až 20mA, 0 až 5V, 1 až 5V, 0 až 10V, 2 až 10V
  • výstup 2x relé, komunikační RS-485
  • programovatelný zobrazovací údaj
  • 4-místný červený LED  displej 4x20mm
  • pomocný zdroj…