Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Tlak

Co je to snímač tlaku?

Snímač tlaku převádí tlak na analogový elektrický signál. Ačkoliv existují různé typy snímačů tlaku, jeden z nejvíce rozšířených je tenzometrický snímač. Převod tlaku na elektrický signál je proveden pomocí fyzikální deformace tenzometrů nalepených na membráně snímače tlaku a zapojených do Wheatstoneova můstku. Tlak přivedený na snímač způsobí průhyb membrány, který vyvolá pnutí na tenzometrech. Toto pnutí způsobí změnu elektrického odporu úměrnou tlaku.

A-LOK šroubení PARKER

A-LOK šroubení PARKER

hydraulické šroubení

VLASTNOSTI
  • šroubení pro jednoduchou montáž
  • není nutno svařovat
  • dvojitý zářezný kroužek
  • materiál nerez 316L
  • různé kombinace vstupů, výstupů a tvarů
  • tlak až 690bar
  • teplota až 650°C