Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Průtok

Co jsou průtokoměry?

Pro správné dávkování, vyhodnocení vynaložených energií, či fakturaci spotřeby druhým subjektům je potřeba v průmyslu měřit průtok veličin. A to buď objemově, nebo hmotnostně. K tomu slouží průtokoměry do uzavřeného potrubí či pro otevřené žlaby. Příkladem jsou indukční průtokoměry, vírové průtokoměry, hmotnostní průtokoměry, mechanické průtokoměry (vodoměry), ultrazvukové průtokoměry či měření Parshallovým žlabem.

Dynasonics

Dynasonics

příložný ultrazvukový průtokoměr

VLASTNOSTI
  • měření průtoku vody, odpadní vody, olejů, kapalin obsahující bubliny
  • měření průtoku bez nutnosti zásahu do stávajícího potrubí
  • možnost doplnění o teploměry pro měření tepla
  • přesnost až 1%
  • stacionární připojení na trubku
  • elektronika kompaktní nebo oddělená s LCD displejem
  • výstupy 4 až 20mA, impulsní, RS485 Modbus, relé
  • teploty až 177°C
  • pro světlosti DN6 až DN3000
PŘÍKLADY V PRAXI